AFus - Asociácia furmanov Slovenska

Záznamov: 1-5 z celkom 94
Začiatok|Predchadzajúca|Nasledujúca|Koniec

POZVÁNKA

Organizátor súťaže furmanov POZÝVA  všetkých furmanov na poslednú súťaž v tomto roku

 dňa 26.12.2015 do ZÁZRIVEJ.
 Organizátori dôsledne pripravujú súťaž  s vedomím, že ide o súťaž počas Vianoc a teda aj príslušne chcú súťažiacich aj odmeniť. Teda furmani neváhajte a príďte na zimnú súťaž  do Zázrivej
Rovnako tak pozývajú všetkých priaznivcov  furmanských súťaži a obdivovateľov chladnokrvných - ťažných krásnych  koní.  Príďte príjemne prežiť vianočne obdobie aj na furmanskej súťaži a neobanujete !!!


Snem AFuS bude v Jakubanoch

Výkonný výbor AFuS na svojom zasadnutí dňa 25.10.2015 rozhodol, že

snem AFuS sa bude konať
 dňa 15. novembra 2015 so začiatkom o 10,00 hod. v Jakubanoch,
v reštaurácií nášho člena Jozefa Michňu.
Snem bude hodnotiť činnosť AFuS za rok 2015 a bude tiež schvaľovať kalendár súťaží pre rok 2016. V tejto súvislosti výkonný výbor rozhodol, že každý organizátor bude musieť prihlásiť konanie svojej súťaže práve na tomto sneme inak sa nebude akceptovať !!!!! Je to potrebné preto, že v poslednom období si niektorí organizátori nechávali tút ...


Video návrat do Kováčovej 2015

https://youtu.be/sqPHFjg-xkM

https://youtu.be/PdtJnVb9LDk


Pozvánka na MS Furmanov 2015


Blahoželanie k šesťdesiatke.

 

Blahoželanie k šesťdesiatke.

 17. júna sa dožil náš aktívny člen AFuS  Albín Angelovič vzácneho
 životného jubilea 60 rokov. 

Srdečne blahoželáme a želáme mu veľa dobrého zdravia, šťastia a radosti v kruhu rodiny. Želáme mu ešte veľa rokov plného životného elánu v podnikaní, vo funkciách ale i v organizovaní furmanských súťaží či už doma v Obci Torysa, ale aj v širšom regióne  ako aktívny člen výkonného výboru AFuS.

Výkonný výbor AFuS