AFus - Asociácia furmanov Slovenska

Záznamov: 1-5 z celkom 87
Začiatok|Predchadzajúca|Nasledujúca|Koniec

Začíname rok 2015 súťažou v Sielnci

Priateľom furmanského športu a súťaží  oznamujeme, že iniciatívni organizátori súťaže furmanov  pozývajú  furmanov a priaznivcom tohto športu  na súťaž do Sielnice (pri  Sliači), ktorá sa uskutoční dňa 17.januára 2015 od 9,00 hod.  Konečne nám počasie donieslo aj sneh a teda sú  vytvorené  priaznivé podmienky aby mohla byť zas súťaž taká aká má byť - zimná.  Príďte, určite prežijete športový deň plný pohody ale aj  napätia.  Poďme všetci do Sielnice. 


Chminianska - zmena termínu

UPOZORNENIE pre všetkých furmanov a priaznivcov furmanského športu:
Pán starosta ako hlavný organizátor súťaže furmanov upozorňuje, že súťaž plánovaná na 07. februára 2015 nebude. Súťaž v Chminianskej Novej Vsi však v roku 2015 bude, len nie je zatiaľ známy termín. Keď sa ho dozvieme dáme včas vedieť všetkým cez túto internetovú stránku AFuS-u .
Veríme, že na takéto zmeny (je to už tretia zmena u tohoto organizátora) si organizátori nebudú zvykať, pretože to nie je v súlade s pravidlami a predpismi AFuS. Súťaže do kalendára schvaľuje snem AFuS ako najvyšší orgán AFuS a nikto nemá právo individuálne meniť uznesenia snemu.


Vianočná súťaž furmanov.

Organizátori  súťaže furmanov pozývajú na vianočnú súťaž, ktorá sa bude konať

 v ZÁZRIVEJ dňa 27.12.2014.
Organizátori pozývajú furmanov ale aj všetkých priaznivcov a obdivovateľov chladnokrvných koní. Je to nová súťaž ale budú ju organizovať skúsení aj členovia AFuS. Príďte, určite zažijete príjemný športový zážitok a zároveň vianočnú pohodu v horskom prostredí severného Slovenska.   


Výkonný výbor AFuS rokoval v Kľušove

Dňa 28. septembra 2014 Výkonný výbor AFuS rokoval v Kľušove na obecnom úrade. Okrem ospravedlneného Petra Chobora zúčastnili sa všetci členovia výkonného výboru. Rokovanie viedol Jozef Puškár st., predseda AFuS a v  programe sme prerokovali:
- Zhodnotenie súťaží v roku 2014 a úloh prijatých na sneme a výkonom výbore.
- Príprava snemu AFuS
- Zhodnotili sme stav prípravy výroby kalendára AFuS pre rok 2015
- Otázky dodržiavania platenia členského za uplynulé obdobia,.

Z rokovania bude zverejnená zápisnica.

Pre informáciu všetkých členov je dôležitá správa, že snem AFuS sa bude konať dňa 19. októbra 2014 v Jakubanoch so začiatkom o 10,00 hod.
V ...


Náhradný termín súťaže v obci Torysa

Priatelia,
po problémoch  s počasím  predsa súťaž furmanov v Toryse  bude a bude sa konať konať dňa 10. augusta 2014. Príďte na klasicky dobre organizovanú súťaž s adrenalinových súťažných disciplín. Organizátori Vás srdečne pozývajú. Všetci veríme, že sa to tentokrát podarí.
f.ď.